Urola Garaiko eragile ekonomikoen datu basea (covid-19)

Izen abizenak / Nombre y apellidos (beharrezko datua / dato obligatorio)

Enpresaren izena edo lan egoera (langabezia. ABEEE, EEE) (beharrezko datua)
Nombre de la empresa o situación laboral (desempleo, ERTE, ERE) (dato obligatorio)

E-posta / e-mail (beharrezko datua / dato obligatorio)

Telefonoa / Teléfono

COVID-19ak eragindako egoerari aurre egiteko neurri eta laguntzen berri jaso nahi dut
Quiero recibir información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la situación generada por el COVID-19

Bai / SiEz / No