Urola Garaiko eragile ekonomikoen datu basea (covid-19)

  Izen abizenak / Nombre y apellidos (beharrezko datua / dato obligatorio)

  Enpresaren izena edo lan egoera (langabezia. ABEEE, EEE) (beharrezko datua)
  Nombre de la empresa o situación laboral (desempleo, ERTE, ERE) (dato obligatorio)

  E-posta / e-mail (beharrezko datua / dato obligatorio)

  Telefonoa / Teléfono

  COVID-19ak eragindako egoerari aurre egiteko neurri eta laguntzen berri jaso nahi dut
  Quiero recibir información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la situación generada por el COVID-19

  Bai / SiEz / No