Covid-19. Laguntzak enpresak

Si quieres ver la versión en castellano haz clic aquí

ETEei zuzendutako laguntzak

 

1. ELKARGI / COVID-19 MAILEGUAK ETA GELDIALDIA  Irekita

Covid-19ren ondorioz jardueran jaitsiera izan duten ETEek eta autonomoek eskatu ahal izango dute.

 • 6/12 hilabete arteko GABEALDIA datozen epemuga duten ordainketentzat. Interesatuta bazaude, zure eguneroko kudeatzailearekin kontaktuan jar zaitezke.
 • Covid-19 MAILEGUA, % 0 Euriborretik aurrera, egoera honen aurrean likidezia-tentsioei aurre egin ahal izateko.Informazioa eta eskaerak: https://www.elkargionline.com/

2. SPRI / INPLANTALARIAK  Irekita

Telelana autonomoetan eta ETEetan berehala ezartzeko eta aholkularitza emateko zerbitzua.

Informazio gehiago: 902 702 142

Eskatzeko: https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx


3. SPRI / INDUSTRIA DIGITALA  Irekita (irailaren 25era arte)

Enpresetan EIKT desberdinak ezartzeko %50, %35 eta %25eko diru-laguntzak bideratuko dira, enpresaren tamainaren arabera.

Telelana diruz laguntzeko aukera ezarri da, aholkularitza-gastuak, ingeniaritza-gastuak eta hardwarea eta softwarea eskuratzeko gastuak lagunduz.

Eskatzeko: https://www.spri.eus/industriadigitala/


4. ITZULKETEN ATZERAPENA HONAKO PROGRAMETAN: GAUZATU INDUSTRIA, BIDERATU ETA BIDERATU BERRIA  Indarrean

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saileko industria-programen laguntzen —aurrerakin itzulgarrien bidez— enpresa onuradunek laguntzak eta datozen 6 hilabeteetan sortuko diren beste laguntza batzuk itzultzea atzeratzeko eskatu ahal izango dute.

Atzerapen hori egiteko baimena izango dute jarduerarik ezako uneak dituzten, salmenten edo eskaeren bolumena murriztu duten, edo hornikuntza-katean etenaldiak —aipatutako programetan finkatutako itzultzeko obligazioei aurre egitea eragozten edo zaintzen dizkietenak— jasan dituzten edo jasaten ari diren enpresek.

Laguntzak itzultzeko atzerapen horretaz baliatu ahal izango dira honako programa hauetan parte hartzen ari direnak:

 • Gauzatu-Industria, teknologia-oinarriko ETEak eta/edo ETE berritzaileak sortu eta garatzen laguntzeko. Atzerapenaren zenbatekoa 7.200 eurokoa izango da.
 • Bideratu y Bideratu Berria, krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko laguntzak finkatzen dituena. Atzerapenaren zenbatekoa 250.000 eurokoa izango da.

Eraginpean dauden enpresek itzultzeen egutegia aldatzeko, 2020ko ekitaldiko uztaileko kuotaren itzulketa atzeratzeko eta ondoren datozen itzultzeen egutegia egokitzeko eskatu ahal izango dute.


5. BIDERATU PROGRAMA COVID-19  Irekita

Hasieran 20 milioi eurokoa izango da eta Covid-19 birusa zabaldu izanaren ondorioz krisian dauden enpresak berregituratzera eta berriro bultzatzera zuzenduko da. Helburua da, lehiakorrak izateko aukera eduki arren —produktua eta merkatua badutelako—, ezohiko, bat-batean gertatutako eta modu globalean emandako egoera baten ondorioak sufritzen dituzten enpresak edo jarduera-sektoreak indartzea.


6. ALOKAIRUAREN ATZERATZEA INDUSTRIALDEETAN  Indarrean

Era berean, SPRILUR –SPRI Taldeak Parke Teknologikoen eta Sprilurren aldeko alokairuen kobrantza 3 hilabetez atzeraztea erabaki du, beste 3 hilabetez atzeratzeko aukerarekin.

 • Ondorengo 3 hilabeteei dagozkien errentamendu soileko kontratuen errentamendu-kuoten atzerapena; beste 3 hilabeteko atzerapena ere negoziatu ahalko litzateke.
 • Ondorengo 3 hilabeteei dagozkien erosteko aukera duten errentamendu-kontratuen errentamendu-kuoten atzerapena; beste 3 hilabeteko atzerapena ere negoziatu ahalko litzateke.

7. BONU TEKNOLOGIKOAK  Aurrekontua agortuta

Programa honen helburua,  enpresa txikiek telelana egiteko behar diren ekipamenduak eta elementuak erosteko egin dituzten gastuak edo laster egingo dituztenak finantzatzea da, enpresa-jarduera mantentze arren, asko eragin baitiote pandemiaren hedapena ekiditeko hartutako neurriek.

 

1-DIRUZ LAGUNGARRIA

 Enpresek telelana ahalbidetzeko egindako gastuak, hala nola PCak, ordenagailu eramangarriak, web kamerak, mikrofonoak, bideokonferent zi a egiteko sistemak, software ofimatikoa, segurtasun informatikorako elementuak eta kasu bakoitzerako bereziak izan daitezkeen beste batzuk, prestakuntza edo aholkularitza gastuak barne.

 Diruz lagungarriak izango dira enpresako langileren baten izenean agertzzen diren gastuak, baldin eta deialdi hau indarrean jarri aurretik egin badira, eta, ondoren, enpresak ordainketa zuritzen badu.

Kasu horretan, enpresak, eskaerarekin batera erant zu kizunpeko deklarazio bat erant si beharko du. Bert an, ziurtatuko du inbert si oa Covid-19aren pandemiak sortutako egoe ragatik egin dela.

 

2-ONURADUNAK

 50 langile baino gutxiago dituzten, autonomo gisa aritzen diren pertsonak barne, eta bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten ETEak

 

3-DIRULAGUNTZA

Egin den edo egingo den gastuaren %100 diruz lagunduko da, Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe, gehienez 4.000 € enpresa bakoitzeko.

 

4-EPEA

Apirilaren 3tik urriaren 15 arte, edo, aurrekontua agortzen bada, lehenago.

 

5-ESKAERAK

Informazio gehiago eta eskaerak egiteko: https://egoitza.gipuzkoa.eus/


8. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-NEURRIAK  Indarrean

Gipuzkoako lurralde historikoko foru-zergen sistemaren mendeko zergapekoei zuzenduta.

Kontsultatu esteka honetan geroratze- eta arintze-neurriak:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2020/03/25/e2001676.htm

9. ALDI BATERAKO ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEAK (ABEEE) KORONABIRUSAK EZINBESTEAN ERAGINDA  Indarrean

(UGGASAk ABEEE egoeran dauden langileek Lanbideko alta-eskabidearen erregistroan izena ematea edo egoera eguneratzea gomendatzen du).

ZER DA?

 • Aldi baterako enplegua erregulatzeko espedientea da.
 • Alerta-aldia amaitzen denean, langileak itzuli egin behar dira, eta lehendik zituzten baldintzak eta eskubideak errespetatuko dira.
 • Ez da kaleratzea; beraz, ez zaio langileari kalte-ordainik eman behar.
 • Hau egin daiteke:
 1. Kontratua aldi baterako eten %100ean
 2. Lanaldia aldi baterako murriztu: gutxienez %10 eta gehienez %70.

NORK ESKA DEZAKE?

Koronabirusaren ondorioz jarduerak bertan behera utzi behar izan dituzten autonomo eta enpresek, kontratatutako pertsonen kopurua edozein dela ere.

EZINBESTEKO KASUA DELA EGIAZTATU BEHAR DA:

 • Ezinbestekotzat jotzen da Koronabirusaren krisiaren ondorioz Gobernuak hartutako neurriak ondorengoak eragin baditu:
 1. Jardueraren galerak
 2. Jarduerak bertan behera uztea edo bertan behera uztea.
 3. c) Lokalak ixtea

BEREZIKI:

-Murrizketak garraio publikoan

-Jarduerarekin jarraitzea galarazten duen hornidurarik ez izatea

-Plantillaren kutsadura

-Osasun-agintaritzak ezarritako isolamendu-neurriak hartzea

 

NON TRAMITATU BEHAR DA?

Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu Sailean: Eusko Jaurlaritza

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

 • Eskaera
 • Memoria
 • Langileen zerrenda
 • Langileentzako jakinarazpena, sinatuta
 • Titularraren baimena
 • Titularraren NANa
 • JEZ
 • Eskaera

 

NOIZTIK IZANGO DU ERAGINA?

Ezinbesteko kasua eragin duen gertakariaren egunetik aurrera.

 

ZER GERTATZEN DA ENPRESAREN KONTURAKO KOTIZAZIOAREKIN?

 • Pertsona autonomoak eta ETEak < 50 langile baino gutxiago dituztenean: langileen kotizazioaren %100-ean salbuetsita.
 • 50 langiletik gorako ETEak: langileen kotizazioaren %75-ean salbuetsita.
 • ABEEEa lanaldia murrizteagatik bada, langileak egiten duen lanaldiaren proportzio berean kotizatu behar da.
 • Ez da automatikoa; beraz, Gizarte Segurantzan jakinarazi behar da.
 • Salbuespen hori pertsona horien kontratuak 6 hilabetez mantentzeari lotuta dago, ezinbesteko egoera amaitu ondoren.

 

ZEIN ESKUBIDE DITUZTE LANGILEEK?

1. ANTZINATASUNA: Eskubidea ez da galtzen eta denbora kontatzen jarraitzen da

2. SOLDATA:

-Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea dute.

-ABEEEa lanaldia murriztekoa bada: egindako benetako lanaldiari dagokion soldataren proportzioa jasotzeko eskubidea dute.

-Prestazioa jasoko dute, nahiz eta horretarako eskatzen den epea ez bete.

-Prestazioa kobratzen den denbora, ez da deskontatutako aurretik langabezia prestaziorako sortutako epealdietatik

-Prestazioa jasotzeko denbora ez da murriztuko, nahiz eta 15 eguneko epea igaro ondoren aurkeztu.

-Eskaera enpresak egingo du.

3. OPORRAK: Ez da oporretarako eskubidea galtzen

4. APARTEKO PAGAK: Langileak aparteko pagetarako eskubidea sortuko du lanaldiaren murrizketak dirauen bitartean, baina proportzio berean murriztuko dira.

5. KALTEORDAINA: Ez dute kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik


10. JARDUERA ETETEAGATIK EZOHIKO PRESTAZIOA  Indarrean

Ondoren zehaztutako egoeran dagoen edozein langile autonomorentzat (pertsona fisikoak, sozietateetako bazkideak, administratzaileak, kooperatibetako bazkideak, ondasun-erkidegoetako bazkideak, autonomo laguntzailea) jaso dezakeen aparteko prestazioa:

 • Alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz negozioa itxi behar izan dutenak
 • Haren fakturazioa (martxoan) %75 jaitsi bada aurreko seihilekoko batez bestekoaren aldean.

Prestazio hori jasotzeko eskubidea duten pertsonek:

1) Ez dituzte ordainduko dagozkien autonomo kuotak

2) Kotizatzen jarraituko dute

3) Jarduera uzteagatiko prestazio-aldia ez zaie murriztuko

4) Ez diete uko egingo gozatzen ari diren hobariei

5) Hilabeteko prestazioa kobratuko dute, eta alarma-egoera amaitu arte luzatzeko aukera izango dute.

6) Azken 180 egunetako batez besteko oinarri arautzailearen %70 kobratuko dute, eta 180 egun kotizatu ez badira, gutxieneko oinarriaren %70.

Pertsona bakoitzari dagokion mutualitatean eskatu behar da.


11. 11/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 31KOA: GIZARTE ETA EKONOMIA ARLOKO PREMIAZKO NEURRI OSAGARRIAK Indarrean

GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOEN ORDAINKETEN LUZAMENDUA:

 • 6 hilabetez
  • Enpresak: 2020ko apirila – ekaina
  • Banakako enpresaburuak: 2020ko maiatza – uztaila

Baldin eta 2020ko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren aginduz jarduera eten ez badute eta ERTE bat izapidetu ez badute

 • Interesik gabe
 • Eskaera: ordainketa egiteko araututako epearen lehen 10 egun naturalen barruan
 • Banakako enpresaburuak apirilean luzapen bat eskatzen badu: atzerapena aplikatuko zaio, %0,5eko interesarekin

GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOEN ORDAINKETAK GERORATZEA:

 • Gizarte Segurantzarekin dituzun zorrak 2020ko ekainaren 30erarte atzeratzeko aukera, apirila eta ekaina bitartean ordaindu behar diren kasuetarako
 • Beti ere, enpresak edo enpresaburuak ez badu beste atzerapenik eskatu aurretik
 • Interes: %0,5 (ohikoa baino 7 aldiz txikiagoa)
 • Eskaera: ordainketa egiteko araututako epearen lehen 10 egun naturalen barruan
 • Luzamendu bat eskatzen bada eta baldintzak betetzen ez badira: geroratze bat eska daiteke (ezberdintasuna, interesak dira)