UGGASA

Kontratatzailearen profila

9/2017 LEGEA, azaroaren 8koa, Sektore Publikoaren Kontratuez:

2018ko martxoaren 9an 9/2017 Legea sartu zen indarrean, azaroaren 8koa, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzkoa. 63. artikuluak arautzen duenez, kontratazio-organoek Interneten bidez soil-soilik zabalduko dute beren kontratatzailearen profila, kontratuei lotutako jardueraren inguruko informazioa eta dokumentuak biltzen dituen gunea den aldetik, haien gardentasuna eta beraietara sarbide publikoa ziurtatzeari begira.

Kontratatzailearen profilaren barruan, kontratazio-organoaren kontratu alorreko jarduerari buruzko edozein datu edo informazio sartu ahal izango da, hala nola, informazioa emateko iragarkiak, lizitazio irekiak nahiz hasita daudenak eta haiei buruzko informazioa, programaturiko kontratazioak, esleitutako kontratuak, deuseztatutako prozedurak, eta bestelako orotariko informazio baliagarria, hala nola, kontratazio organoarekin harremanetan jartzeko erabil daitezkeen kontaktu puntuak eta komunikatzeko bideak. Horrez gainera, kontratuen esleipena argitaratuko da.

2019tik aurrera, UGGASAko kontratatzailearen profila Kontratazio Publikoa Euskadin izeneko plataforman dago jasota.

UGGASAK tramitatzen dituen kontratuei buruzko informazioa, ondoko esteka honen bidez eskuratu ahal izango da: Kontratazio Publikoa Euskadin – Contratación Pública en Euskadi.

Honakoak dira UGGASAK publikatutako eta indarrean dauden pleguak:

 • Iragarki
  guztiak
 • Irekitako
  Lizitazioak
 • Azterketa
  Aldian Daudenak
 • Esleitutako
  Kontratuak
 • Bertan Behera
  Utzitakoak
 • Formalizatutako
  Kontratuak
 • Historikoa