ahaleginak batuz

MISIOA ETA HELBURUAK

Urola Garaiko ongizate, integrazio eta gizarte kohesioaren maila handitzen laguntzea, bereizkuntzan oinarritutako posizionamendu lehiakorra lortzera bideratutako estrategia baten bitartez, balio erantsia sortzen lagunduko duten ildo estrategikoak eta proiektuak identifikatuz. Horiek lortzeko ezinbestekoa izango da zerikusia duten eragile sozioekonomiko guztien erantzukidetasuna.

   ✓ Garapena eta Lehiakortasuna

   ✓ Gizarte Kohesioa eta Ongizatea

   ✓ Berrikuntza

Eskualdeko Lehiakortasun Estrategiak lerrokatuta eta gidatuta, agentziaren eginkizun nagusia eskualdeko eragileak eta baliabideak norabide berean dinamizatzea da. Horretarako, UGGASAk hainbat zerbitzu, programa eta proiektu bideratzen dizkie herritarrei, enpresei eta eskualdeko gainerako eragileei.

   ✓  ENPLEGUAREN SUSTAPENA, LANERATZEA ETA GIZARTERATZEA

   ✓  INDUSTRIA ETA ETEi LAGUNTZA

   ✓  EKINTZAILETASUNARI BABESA

   ✓  GARAPEN JASANGARRIA

   ✓  TURISMOAREN SUSTAPENA

 » AZKEN ALBISTEAK