Covid-19. Laguntzak autonomoak eta enpresari indibidualak

Si quieres ver la versión en castellano haz clic aquí

AUTONOMOEI ETA ENPRESARI INDIBIDUALEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZAK

1. ELKARGI / COVID-19 MAILEGUAK ETA GELDIALDIA  Irekita

Covid-19ren ondorioz jardueran jaitsiera izan duten ETEek eta autonomoek eskatu ahal izango dute.

 • 6/12 hilabete arteko GABEALDIA datozen epemuga duten ordainketentzat. Interesatuta bazaude, zure eguneroko kudeatzailearekin kontaktuan jar zaitezke.
 • Covid-19 MAILEGUA, % 0 Euriborretik aurrera, egoera honen aurrean likidezia-tentsioei aurre egin ahal izateko.Informazioa eta eskaerak: https://www.elkargionline.com/

2. SPRI / INPLANTALARIAK  Irekita

Telelana autonomoetan eta ETEetan berehala ezartzeko eta aholkularitza emateko zerbitzua.

Informazio gehiago: 902 702 142

Eskatzeko: https://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx


3. LANBIDE. AUTONOMO ETA ENPRESABURU INDIBIDUALENTZAT LAGUNTZAK (kuotak eta alokairuak)  Irekita

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak honako hauek dira:

 • Langile Autonomoen Araubide Bereziari edo, hala badagokio, Gizarte Segurantzako dagokion araubideari edo nahitaezko mutualitate profesionalei lotutako norberaren konturako langile gisa aurre egin beharreko kotizazioaren ordainketari lotutako kuotak. (Gastu hori ez da diruz laguntzeko modukotzat hartuko Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuak edo beste administrazio publiko batzuek diruz lagundu dutenean).

 

 • Eta negozio-lokalen errentamendua, betiere familia-etxebizitza baten parte ez badira, lokalaren errentatzailearekin odol-ahaidetasunezko edo ezkontza-ahaidetasunezko 2. mailarainoko ahaidetasunik ez badago eta errentatzaile gisa diharduen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide edo partaide ez bada.

Laguntza-ildo honen onuradunak honako hauek izan daitezke (betiere EAEn erroldatuta badaude, bizilekua bertan badute, enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn badute eta lantokia bertan badago):

 • Enpresaburu eta profesional indibidualak.
 • Ondasun Erkidegoetako eta Sozietate Zibiletako bazkideak, betiere diru-laguntza norberaren izenean eskatzen bada.

Diru-laguntza hau deialdia dagozkion epeekin argitaratzen denean, egongo da eskuragarri.

Informazio gehiago: www.lanbide.euskadi.eus


4. LANBIDE. KULTURA PROFESIONALENTZAKO LANGABEZIA BABESA   Irekita

Entitate onuradunak

Kulturako profesional diren pertsona fisikoak, beren kontura aritzen direnak –nahiz eta bestek kontratatuak izan daitezkeen–,arte-emanaldi edo erakusketetarako lokaletan aritzen direnak, edo ikuskizun publiko edo ekitaldi kolektiboetan, baldin eta jarduera eten edo bertan behera geratu bazaie Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko deklaratutako alarma-egoerarengatik.

Xedea eta zenbatekoa

a) Pertsona eskatzaileak 2019an edo lehenago hasi bazuen kultura- edo arte-arloko lanbide-jarduera, jarduera horretan 2019an izandako diru-sarrera garbien hileko batez bestekoaren % 70 jasoko du, gehienez 1.200 euro hilean.

b) Pertsona eskatzaileak 2020ko urtarrilaren 1etik 2020ko martxoaren 13ra artean –biak barne–hasi bazuen kultura- edo arte-arloko lanbide-jarduera, hilean 950 euro jasoko du

Baldintzak

a) Alta emanda egotea Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, I. eranskineko atal, multzo eta epigrafeetan. b) Eten edo bertan behera geratutako kulturaren arloko jarduera etetea diru-sarreren iturri nagusia,hau da, handik etortzea diru-sarreren % 60.

b) Egoera hauetako batean edo batzuetan egotea:

1) Norberaren edo besteren kontura aritzea lanbide-jardueran, alta emanda Gizarte Segurantzako Autonomoen Araubide Berezian edo Araubide Orokorrean (ikuskizun publikoetako artisten sistema berezian kotizatuz), eta jarduera eten edo bertan behera geratu izana alarma-egoera deklaratu delako.

2) Lanbide-jarduera kontratatuta eduki eta hura eten edo bertan behera geratu izana alarma-egoera deklaratu ondoren, 4.3 artikuluan aurreikusitako denbora-muga kaltetu gabe.

3) 2019ko ekitaldian alta emanda egon izana Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Berezian eta/edo Araubide Orokorrean, ikuskizun publikoetako artisten sistema berezian kotizatuz, gutxienez 3 hilabete edo 90 egunean.

Informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/05/2001956e.pdf


5. MERKATARITZA SEKTOREARENTZAT LAGUNTZAK   Indarrean

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak euskal merkataritza sektoreko laguntzen deialdia egin du.

Laguntzaren helburua da euskal txikizkako merkataritzako pertsona autonomoak, mikroenpresak eta enpresa txikiak babestea eta haiei laguntza ematea, Covid-19ren ondorioz jasaten ari diren inpaktua gutxitzeko eta osasun-alarmaren egoera amaitu ondoren berriro abian jartzeko.
Erakunde onuradunak izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza fiskala eta soziala duten pertsona autonomoak, txikizkako mikro eta enpresa txikiak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne, bai eta establezimendua dutenak ere, baldin eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak erabat bertan behera utzi badu jarduera, edo salmenten murrizketa %75etik gorakoa izan badu.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK

a) Merkataritza-jarduera egiteko erabiltzen den lokal edo hiri-finka bakar baten alokairu-gastuak, 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.
b) Merkataritza-jarduera egiteko erabiltzen den lokal edo hiri-finka erosteko hipoteka-maileguaren edo mailegu pertsonalaren kuotak (amortizazioa + interesak), 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.
c) 2020ko udaberri-udara sasoiko produktuen stocka erostearen gastua, 2020ko martxoaren 14a baino lehenago erosi eta jaso bada.
d) Ohiko gastu hauek zuzenean lotuta daude diruz lagundu behar den merkataritza-jarduerarekin: energia-hornikuntzako gastuak, telekomunikabide-zerbitzuak (telefonoa, Interneta), aseguruen primak, COVID-19ari lotutako dirulaguntzetarako aholkularitza eta kudeaketa zerbitzuak kontratatzetik eratorritako gastuak txikizkako merkataritza-enpresetan, gehienez 150 € eta merkataritza-jarduera babesteko eta dinamizatzeko jarduerak errazteko asmoz ondorengo berpizte eta berraktibazio faseetan, tokiko, eskualdeko, probintziako eta euskal merkataritza-elkarteetarako afiliazio-kostuak, 2020ko martxoaren 14tik 2020ko abuztuaren 31ra arte.

LAGUNTZEN BANAKAKO ZENBATEKOA
Gehienezko diru-laguntza: 3.000 € enpresako

ESKAERA
Tramitazio elektronikoa: http://www.euskadi.eus/servicios/1103201/

OHARRA
Enpresak gutxienez lau hilabetez egon behar du irekita alarma-egoera amaitzen denetik.
Laguntzak eskatzeko epea 2020ko ekainaren 29a izango da.

6. BONU TEKNOLOGIKOAK  Aurrekontua agortuta

Programa honen helburua,  enpresa txikiek telelana egiteko behar diren ekipamenduak eta elementuak erosteko egin dituzten gastuak edo laster egingo dituztenak finantzatzea da, enpresa-jarduera mantentze arren, asko eragin baitiote pandemiaren hedapena ekiditeko hartutako neurriek.

 

1-DIRUZ LAGUNGARRIA

 Enpresek telelana ahalbidetzeko egindako gastuak, hala nola PCak, ordenagailu eramangarriak, web kamerak, mikrofonoak, bideokonferent zi a egiteko sistemak, software ofimatikoa, segurtasun informatikorako elementuak eta kasu bakoitzerako bereziak izan daitezkeen beste batzuk, prestakuntza edo aholkularitza gastuak barne.

 Diruz lagungarriak izango dira enpresako langileren baten izenean agertzzen diren gastuak, baldin eta deialdi hau indarrean jarri aurretik egin badira, eta, ondoren, enpresak ordainketa zuritzen badu.

Kasu horretan, enpresak, eskaerarekin batera erant zu kizunpeko deklarazio bat erant si beharko du. Bert an, ziurtatuko du inbert si oa Covid-19aren pandemiak sortutako egoe ragatik egin dela.

 

2-ONURADUNAK

 50 langile baino gutxiago dituzten, autonomo gisa aritzen diren pertsonak barne, eta bere jarduera Gipuzkoan garatzen duten ETEak

 

3-DIRULAGUNTZA

Egin den edo egingo den gastuaren %100 diruz lagunduko da, Balio Erantsiaren gaineko Zergarik gabe, gehienez 4.000 € enpresa bakoitzeko.

 

4-EPEA

Apirilaren 3tik urriaren 15 arte, edo, aurrekontua agortzen bada, lehenago.

 

5-ESKAERAK

Informazio gehiago eta eskaerak egiteko: https://egoitza.gipuzkoa.eus/


7. GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ZERGA-NEURRIAK  Indarrean

Gipuzkoako lurralde historikoko foru-zergen sistemaren mendeko zergapekoei zuzenduta.

Kontsultatu esteka honetan geroratze- eta arintze-neurriak:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/euskera/gao/2020/03/25/e2001676.htm


8. IKTak BARNERATZEKO ERALDAKETA DIGITALERAKO LAGUNTZAK  Indarrean

 • Gipuzkoako Bazkundeko lur-mugapean eta JEZ erroldan erregistratuta dauden ETE, Mikro-ETE eta Autonomoen erregimen berezian izena emanda duten pertsonei zuzendua dago.
 • Helburua, Gipuzkoako Bazkundearen lur-mugapean dauden enpresei TICCámaras 2020 programaren barruan laguntzak ematea da. Covid-19 ak sortu dituen ondorio ekonomikoei aurre egiteko beharrezkoa den eraldaketa digitala bultzatzeko helburua dute.

Diagnosiaren I fasea EGEF eta Gipuzkoako Bazkundeak elkarfinantziatuko dute. Hortaz, parte hartzen duten enpresentzako zerbitzua doakoa izango da.

Laguntzen II Faseak enpresa bakoitzeko dirulaguntza jasotzeko gehienezko kostu oinarria 7.000 €koa izango da. Enpresak bere osotasunean aurrefinantzatuko du eta EGEFek kofinantzatuko du %50ean. Hortaz, enpresa bakoitzeko gehienezko dirulaguntza 3.500€koa izango da.

9. ALDI BATERAKO ENPLEGU ERREGULAZIOKO ESPEDIENTEAK (ABEEE) KORONABIRUSAK EZINBESTEAN ERAGINDA  Indarrean

(UGGASAk ABEEE egoeran dauden langileek Lanbideko alta-eskabidearen erregistroan izena ematea edo egoera eguneratzea gomendatzen du).

ZER DA?

 • Aldi baterako enplegua erregulatzeko espedientea da.
 • Alerta-aldia amaitzen denean, langileak itzuli egin behar dira, eta lehendik zituzten baldintzak eta eskubideak errespetatuko dira.
 • Ez da kaleratzea; beraz, ez zaio langileari kalte-ordainik eman behar.
 • Hau egin daiteke:
 1. Kontratua aldi baterako eten %100ean
 2. Lanaldia aldi baterako murriztu: gutxienez %10 eta gehienez %70.

NORK ESKA DEZAKE?

Koronabirusaren ondorioz jarduerak bertan behera utzi behar izan dituzten autonomo eta enpresek, kontratatutako pertsonen kopurua edozein dela ere.

EZINBESTEKO KASUA DELA EGIAZTATU BEHAR DA:

 • Ezinbestekotzat jotzen da Koronabirusaren krisiaren ondorioz Gobernuak hartutako neurriak ondorengoak eragin baditu:
 1. Jardueraren galerak
 2. Jarduerak bertan behera uztea edo bertan behera uztea.
 3. c) Lokalak ixtea

BEREZIKI:

-Murrizketak garraio publikoan

-Jarduerarekin jarraitzea galarazten duen hornidurarik ez izatea

-Plantillaren kutsadura

-Osasun-agintaritzak ezarritako isolamendu-neurriak hartzea

 

NON TRAMITATU BEHAR DA?

Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu Sailean: Eusko Jaurlaritza

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:

 • Eskaera
 • Memoria
 • Langileen zerrenda
 • Langileentzako jakinarazpena, sinatuta
 • Titularraren baimena
 • Titularraren NANa
 • JEZ
 • Eskaera

 

NOIZTIK IZANGO DU ERAGINA?

Ezinbesteko kasua eragin duen gertakariaren egunetik aurrera.

 

ZER GERTATZEN DA ENPRESAREN KONTURAKO KOTIZAZIOAREKIN?

 • Pertsona autonomoak eta ETEak < 50 langile baino gutxiago dituztenean: langileen kotizazioaren %100-ean salbuetsita.
 • 50 langiletik gorako ETEak: langileen kotizazioaren %75-ean salbuetsita.
 • ABEEEa lanaldia murrizteagatik bada, langileak egiten duen lanaldiaren proportzio berean kotizatu behar da.
 • Ez da automatikoa; beraz, Gizarte Segurantzan jakinarazi behar da.
 • Salbuespen hori pertsona horien kontratuak 6 hilabetez mantentzeari lotuta dago, ezinbesteko egoera amaitu ondoren.

 

ZEIN ESKUBIDE DITUZTE LANGILEEK?

1. ANTZINATASUNA: Eskubidea ez da galtzen eta denbora kontatzen jarraitzen da

2. SOLDATA:

-Langabezia-prestazioa jasotzeko eskubidea dute.

-ABEEEa lanaldia murriztekoa bada: egindako benetako lanaldiari dagokion soldataren proportzioa jasotzeko eskubidea dute.

-Prestazioa jasoko dute, nahiz eta horretarako eskatzen den epea ez bete.

-Prestazioa kobratzen den denbora, ez da deskontatutako aurretik langabezia prestaziorako sortutako epealdietatik

-Prestazioa jasotzeko denbora ez da murriztuko, nahiz eta 15 eguneko epea igaro ondoren aurkeztu.

-Eskaera enpresak egingo du.

3. OPORRAK: Ez da oporretarako eskubidea galtzen

4. APARTEKO PAGAK: Langileak aparteko pagetarako eskubidea sortuko du lanaldiaren murrizketak dirauen bitartean, baina proportzio berean murriztuko dira.

5. KALTEORDAINA: Ez dute kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik


10. JARDUERA ETETEAGATIK EZOHIKO PRESTAZIOA  Indarrean

Ondoren zehaztutako egoeran dagoen edozein langile autonomorentzat (pertsona fisikoak, sozietateetako bazkideak, administratzaileak, kooperatibetako bazkideak, ondasun-erkidegoetako bazkideak, autonomo laguntzailea) jaso dezakeen aparteko prestazioa:

 • Alarma-egoeraren adierazpenaren ondorioz negozioa itxi behar izan dutenak
 • Haren fakturazioa (martxoan) %75 jaitsi bada aurreko seihilekoko batez bestekoaren aldean.

Prestazio hori jasotzeko eskubidea duten pertsonek:

1) Ez dituzte ordainduko dagozkien autonomo kuotak

2) Kotizatzen jarraituko dute

3) Jarduera uzteagatiko prestazio-aldia ez zaie murriztuko

4) Ez diete uko egingo gozatzen ari diren hobariei

5) Hilabeteko prestazioa kobratuko dute, eta alarma-egoera amaitu arte luzatzeko aukera izango dute.

6) Azken 180 egunetako batez besteko oinarri arautzailearen %70 kobratuko dute, eta 180 egun kotizatu ez badira, gutxieneko oinarriaren %70.

Pertsona bakoitzari dagokion mutualitatean eskatu behar da.


11. 11/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 31KOA: GIZARTE ETA EKONOMIA ARLOKO PREMIAZKO NEURRI OSAGARRIAK Indarrean

GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOEN ORDAINKETEN LUZAMENDUA:

Osasun larrialdiko salbuespen egoera dela eta jasaten ari diren finantza tentsioa arintzeko autonomo eta enpresek Gizarte Segurantzako kotizazioen ordainketak atzeratu ditzakete.

 • 6 hilabetez
  • Enpresak: 2020ko apirila – ekaina
  • Autonomoak eta banakako enpresaburuak: 2020ko maiatza – uztaila

Beti ere, 2020ko martxoaren 14ko 463/2020ko Errege Dekretuaren ondorioz jarduera eten ez badute edo eta ERTE bat izapidetu ez badute.

 • Interesik gabe
 • Eskaera: ordainketa egiteko araututako epearen lehen 10 egun naturalen barruan
 • Banakako enpresaburuak apirilean luzapen bat eskatzen badu: atzerapena aplikatuko zaio, %0,5eko interesarekin

Adierazten diren jarduerek bakarrik eska dezakete luzamendua  (ISM/371/2020 Agindua)

RD Ley 11/2020”-ko 34. Artikuluan esaten da, apirila, maiatza eta ekaineko gizarte segurantzako kuotak interesik ordaindu gabe luzatu daitezkeela esaten du eta baldintzak publikatzeko zain zeuden.

Agindu hori, 2020/04/28an publikatu da eta bertan esaten da bakarrik ondoren adierazten diren CNAE-a duten autonomo eta enpresek eskatu ahalko dutela:

 • 119 (Iraunkorrak ez diren beste labore batzuk)

 • 129 (Iraunkorrak diren beste labore batzuk)

 • 1812 (Inprimaketako eta arte grafikoetako beste jarduera batzuk)

 • 2512 (Arotzeria metalikoaren fabrikazioa)

 • 4322 (Iturgintza, berokuntzako eta aire girotuko sistemen instalazioak)

 • 4332 (Arotzeriako instalazioa)

 • 4711 (Espezializatu gabeko establezimenduetako txikizkako merkataritza, batez ere elikagaietan, edarietan eta tabakoetan)

 • 4719 (Espezializatu gabeko establezimenduetako txikizkako beste saltoki batzuk)

 • 4724 (Ogiaren eta okintzako, eta gozogintzako produktuen txikizkako merkataritza establezimendu espezializatuetan)

 • 7311 (Publizitate – agentziak)

 • 8623 (Jarduera odontologikoak)

 • 9602 (Ile-apainketa eta edertasuneko beste tratamendu batzuk /)

Jarduera hauetan ez diharduten autonomo eta enpresek GERORATZE bat eskatu dezakete, hau da, Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa atzeratzea (2020ko martxoa, apirila eta maiatza) baina kasu honetan %0,5eko interesarekin.

GIZARTE SEGURANTZAKO KOTIZAZIOEN ORDAINKETAK GERORATZEA:

Luzamendua jasotzeko baldintzak betetzen ez badira, GERORATZEA eskatu daiteke:

− Apirila eta ekaina bitartean ordaindu behar diren kotizazioak atzeratzeko aukera

− Interesa % 0,5 (ohikoa baino 7 aldiz txikiagoa)

− Autonomo batek apirilean luzamendua eskatzen badu, geroratzea aplikatuko zaio %0,5eko interesarekin

Beti ere aurretik beste atzerapen bat eskatu ez bada

BIEN ARTEKO EZBERDINTASUNA INTERESAK DIRA