AZAROAREN 21etik 29ra, UROLA GARAIAN ETA EUROPA OSOAN, HONDAKINEN PREBENTZIORAKO ASTEA OSPATUKO DA

Urola Garaia Garapen Jasangarria mahaiak bideratuko du, eskualdean, azaroaren 21etik 29ra gauzatuko den ekimena.

Ezkioko, Legazpiko, Urretxuko eta Zumarragako udalek, UGGASAK eta UGLE Urola Garaiko Lanbide Eskolak osatzen dute Urola Garaia Garapen Jasangarria mahaia. Eskualdeko 8 ikastetxeak eta baita Ingurugela ere (Unibertsitateaz kanpoko hezkuntza-sisteman ingurumen hezkuntzako planak eta programak koordinatzen dituzte) eragile laguntzaileak dira.  Urola Garaiko Garapen Jasangarria mahaiak, eskualdearen garapen ekonomikoa, garapen soziala eta ingurumenaren babesa modu orekatuan lortzea helburu hartuta, jarduerak eta jarraibideak planifikatzen, kudeatzen eta gauzatzen dihardu lanean, elkarlana sustatuz eta aliantzak sortuz. Tokiko Agenda eta Eskola Agenda 20-30, eta  Urola Garaiko Energia Plana bultzatzen ditu, besteak beste.

 

Aurten ere, Europa mailako kanpainarekin bat eginez hondakinen prebentzioari eta kudeaketa jasangarriari buruzko ekintzak sustatuko ditu mahaiak.

Josune Makaia UGGASAko jasangarritasun teknikariaren hitzetan “Europa mailako kanpainak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea ditu oinarri eta gai anitz jorratzen ditu. Baina gurera ekarrita, eskualdean hondakinak murrizteari jarri nahi diogu azpimarra. Hondakinen prebentziorako lehen pausoa da, eta funtsezkoa iruditzen zaigu gai honi buruzko lanketa egiten jarraitzea”.

Izan ere, hurrenez hurren Legazpiko, Urretxuko eta Zumarragako udal teknikariak diren Inma Hernandezek, Amaia Lizarraldek eta Ainhoa Barbanchok azaldu dute, eskualdean hondakinen kopuruak gora egin duela azken urtean. “Badakigu egoera berezia bizi dugula, baina ezin dugu guardia jaitsi”. Aurten aste bakar batean, bataz beste Urola Garaian 141.939,51 kg hondakin sortzen da”.

Aste batean eskualdean sortzen den hondakin kopuruaren datu hori izango da kanpainari abiapuntua emango diona. Datu deigarria ezagutarazi nahi dute herritarrek beren ohiturei errepara diezaieten bultzatzeko eta jokaera aldaketak eragiteko. “Kontzientzia hartzea ezinbestekoa da aldaketak egiten hasteko” diote.

“Aldaketa horiek errazago eman daitezen erreferentziak sortzea da asmoa. Horregatik herritarrei dei egin nahi diegu hondakinak murrizteko dituzten ohiturak sareetan parteka ditzaten. Eredu ezberdinek “inspiratzeko” balio izatea bilatuko da” dio Makaiak.

Bizi dugun egoerak behartuta kanpaina digitala izango da aurtengoa eta udaletako eta UGGASAko webgune eta sareetan gauzatuko da.

NOLA HAR DAITEKE PARTE?

  1. Azaroaren 21ean hasi eta 29ra arte gure ohiturei errepara diezaiegun
  2. Hondakinak murriztea da helburua
  3. Ohitura jasangarriak sareetan parteka ditzagun, denon artean eskualdean ohitura jasangarriak eraikitzeko bidea eginez.
  4. Facebook bidez eta #ohiturajasangarriak(eta norbere herriaren izena) erabiliz, ohitura jasangarrien argazki, bideo edo aholkuak argitaratuParte-hartzaileen artean, halaber, Bertatik Bertara egitasmoaren parte diren eskualdeko baserritarren produktuez osatutako 4 otar  zozkatuko dira (herri bakoitzeko bat)Lehenengo 50 parte-hartzaileek, gainera, Bertatik Bertarako poltsa berrerabilgarria eskuratuko dute.
  5. Kontzientziak astintzeko, astean zehar argitaratuko diren bideo eta aholkuei zabaldundea eman

 

DEL 21 AL 29 DE NOVIEMBRE, EN UROLA GARAIA Y EN TODA EUROPA, SE CELEBRARÁ LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS.

La Mesa de Desarrollo Sostenible Urola Garaia, será la encargada de liderar la iniciativa que se celebrará en la comarca del 21 al 29 de noviembre.

La mesa de Desarrollo Sostenible Urola Garaia está formada por los ayuntamientos de Ezkio, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, UGGASA y la Escuela de Formación Profesional de Urola Garaia UGLE. También son agentes colaboradores los 8 centros escolares de la comarca e Ingurugela, (coordinadora de planes y programas de educación ambiental en el sistema educativo no universitario). Con el objetivo de lograr un desarrollo económico, social y de protección del medio ambiente de la comarca, la mesa trabaja en la planificación, gestión y ejecución de actuaciones y directrices, fomentando la colaboración y creando alianzas. Impulsa, entre otros, la Agenda Local y Escolar 20-30 y el Plan Energético de Urola Garaia.

Un año más, y coincidiendo con la campaña europea, la mesa promoverá acciones sobre prevención y gestión sostenible de residuos.

La técnico de sostenibilidad de UGGASA, Josune Makaia, ha afirmado que “aunque la campaña a nivel europeo esté basada en la reducción, reutilización y reciclaje y aborde una gran diversidad de temas, en Urola Garaia hemos querido incidir en la reducción de residuos. Es el primer paso en la prevención de residuos y nos parece fundamental seguir trabajando en este tema”.

Inma Hernández, Amaia Lizarralde y Ainhoa Barbancho, técnicos municipales de Legazpi, Urretxu y Zumarraga respectivamente, han explicado que en la comarca la cantidad de residuos ha aumentado en el último año. “Sabemos que vivimos una situación especial, pero no podemos bajar la guardia”. En una única semana se generan una media de 141.939,51 kg de residuos en Urola Garaia”.

Este dato de la cantidad de residuos generados en la comarca durante una semana será el punto de partida de la campaña. Se trata de dar a conocer un dato llamativo para que la ciudadanía pueda revisar sus hábitos y provocar cambios de comportamiento. “Tomar conciencia es imprescindible para empezar a hacer cambios”, afirman.

“Se trata de crear referencias para facilitar estos cambios. Por ello, hacemos un llamamiento a la ciudadanía a compartir en las redes sus hábitos de reducción de residuos. Se buscará que los diferentes modelos sirvan para “inspirar””, dice Makaia.

Debido a la situación que estamos viviendo la de este año será una campaña digital que se desarrollará en las webs y redes de los Ayuntamientos y UGGASA.

¿CÓMO PARTICIPAR?

  1. Desde el 21 de noviembre hasta el 29 de noviembre revisemos nuestros hábitos
  2. El objetivo es reducir los residuos
  3. Compartir en redes hábitos sostenibles para construir hábitos sostenibles en la comarca.
  4. Publicar fotos, vídeos o consejos de hábitos sostenibles a través de Facebook y utilizando #ohiturajasangarriak (y el nombre de tu pueblo)

Entre las personas participantes se sortearán 4 cestas con productos de los baserritarras de la comarca que forman parte del proyecto Bertatik Bertara (una por cada municipio).

Las primeras 50 personas en participar obtendrán además una bolsa reutilizable de Bertatik Bertara.

  1. Dar difusión a los vídeos y consejos que se publicarán a lo largo de la semana para despertar conciencias.

 

« »