ZIBERSEGURTASUN INDUSTRIALA PROGRAMA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Eusko Jaurlaritzak, SPRI Taldearen eta Zibersegurtasun Euskal Zentroaren bitartez, abian jarri du Industria Zibersegurtasunerako 2020ko laguntza-programa.

COVID-19-aren ondorioz sortu den telelanaren gorakadak, kasu askotan gailu pertsonalak ezinbestean lanerako erabili beharra eta langileen artean informazioa trukatzea ekarri du, eta honek zibersegurtasun-intzidente bat jasateko arriskua areagotzen du.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren ustez, zibersegurtasuna funtsezko elementua da ekonomia garatzeko, eta egoera honi erantzun ahal izateko, industria-zibersegurtasunerako laguntza-programarako 2020ko hasierako aurrekontua handiagoa izango da beste urte batzuetakoa baino: 1.300.000 euro. Hala ere, baliteke ekitaldi honetan aurrekontua handitzea, aurreko deialdietan egin den bezala.

Programa honen xedea industria-arloan zibersegurtasunari bultzada ematea da, bereziki IT/OT inguruneetan (Information Technology/Operational Technology) zibererasoetatik babesteko sistemen bateratzea eta integrazioa jorratzen duten proiektuei, bai industria-arloko eta zerbitzu teknikoetako enpresetan, bai diseinu eta logistikakoetan, industriako produktu-prozesuei lotuta betiere.

Informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/04/2001874e.pdf

Eskaera egiteko:

https://www.spri.eus/zibersegurtasun-industriala/


El Gobierno Vasco, a través del Grupo SPRI y del Centro Vasco de Ciberseguridad, ha puesto en marcha el programa de ayudas a la Ciberseguridad Industrial 2020.

La necesidad y el auge del teletrabajo, derivado del COVID-19, ha supuesto en muchos casos la utilización indebida de dispositivos personales para el trabajo e intercambio de información entre trabajadores/as, lo que puede aumentar el riesgo de sufrir un incidente de ciberseguridad.

El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco considera que la ciberseguridad es un elemento clave para el desarrollo económico y para dar respuesta a esta situación, el presupuesto inicial para el programa de ayudas a la ciberseguridad industrial 2020 será superior al de otros años, 1.300.000 euros. No obstante, es posible que en este ejercicio se incremente el presupuesto, al igual que en anteriores convocatorias.

El objetivo de este programa es impulsar la ciberseguridad en el ámbito industrial, especialmente en aquellos proyectos que aborden la integración de sistemas de protección frente a ciberataques en entornos IT/OT (Information Technology/Operational Technology), tanto en empresas industriales y de servicios técnicos como de diseño y logística, vinculados a procesos de producto industriales.

Más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001874a.pdf

Solicitud:

https://www.spri.eus/es/ciberseguridad-industrial/

« »