Gauzatu Industria 2021, 28 milioi euroko laguntzak oinarri teknologiko edo berritzaileko ETEak sortu eta garatzeko / 28M de euros en ayudas a la creación y desarrollo de Pymes de Base Tecnológica y/o Innovadoras

 

Gauzatu Industria Programa oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainen sorrera eta garapena bultzatzeko laguntzak dira.

Helburua, etorkizunerako lehiakortasun-estrategia gisa garapen teknologikoa eta berrikuntza sustatuz Euskadiren aberastasun ekonomiko eta soziala indartzea da. Hala, laguntzak jasoko dituzten enpresak lehiakorrak izaten jarrai dezaten, lehendik dauden lanpostuak finka ditzaten eta enplegu gehiago sortzeko gai izan daitezen bermatu nahi da.

Laguntzak itzuli beharreko dirulaguntzak izango dira, inbertsioekiko proportzionalak, gehienez 150.000 eurokoak sortutako lanpostu bakoitzeko edo 100.000 eurokoak hasierako plantillari eusteko, eta bost urtetan itzuli beharko dira.

Aurre eskaera egiteko

El Programa Gauzatu Industria consiste en ayudas para impulsar la creación y desarrollo de pequeñas y medianas empresas de base tecnológica y/o innovadoras.

El objetivo es potenciar la riqueza económica y social de Euskadi mediante el fomento del desarrollo tecnológico y la innovación como estrategias de competitividad para el futuro. De este modo, se pretende garantizar que las empresas beneficiarias de las ayudas sigan siendo competitivas, consoliden los puestos de trabajo existentes y sean capaces de generar más empleo.

Las ayudas consistirán en subvenciones reintegrables, proporcionales a las inversiones, por un importe máximo de 150.000 euros por puesto de trabajo creado o de 100.000 euros para el mantenimiento de la plantilla inicial, debiendo reintegrarse en cinco años.

Para realizar la presolicitud

 

« »