HAZILANen edizio berriak konpetentzia digitalak landuko ditu / La nueva edición de HAZILAN se centrará en las competencias digitales

Konpetentzia digitalak zeharkako kualifikazioa dira, eta aurreko lan ibilbideari lotuta, laneratzeko aukerak zabaltzen ditu.

Trebetasun digitaletan trebatuz gero, edozein titulazio izanda ere, hobetzea, garatzea eta ahalduntzea lortzen da. izan ere, aukera ematen du:

-Baliabide teknologikoen erabilera optimoari buruzko ezagutzak hastea edo zabaltzea.

-Teknologiekiko eta baliabide teknologikoekiko jarrera aktiboak, kritikoak eta errealistak eraikitzea.

-Mundu digitalean “Egiten eta izaten jakitea”.

Iazko urriko edizioan eskaini zuen UGGASAk lehenbiziko aldiz konpetentzia digitalen inguruko formakuntza eta haren gogobetetze eta arrakasta maila altua ikusita, Urola Garaiko HAZILAN programaren edizio berri honetan ere gaiari eustea erabaki du. Proiektuaren zortzigarren edizioa urriaren 18an hasi eta abenduaren 22ra arte gauzatuko da.

Parte hartzaileek lan munduan geroz eta beharrezkoagoak bihurtu diren konpetentzia digitalen inguruan 150 orduko formakuntza jasoko dute eta ondoren bakoitzaren profilera egokitutako arlo ezberdinetako enpresetan 200 orduko praktikaldia burutu ahal izango dute.

Aurrez, gaitasun transbertsalak lantzeko eta merkatuan txertatzeko baliabideak lortzeko orientazio eta talde formakuntza fase bat ere egingo dute.

Oraindik zehaztu gabe dago 200 orduak gaindituko dituzten formakuntza saioak non emango diren, Covid-19k ezarritako segurtasun baldintzak betetzen dituen lekurik onena bilatzen ari baitira UGGASAko Enplegua eta Orientazio Saileko teknikariak.

HAZILAN Urola Garaia egitasmoaren zortzigarren edizioa, profil ezberdinetako pertsonei dago zuzendutakonpetentzia digitalak indartu ditzaten. Gai hontan trebatzeak enplegagarritasuna hobetzeko balioko die.

Mi Extralimitate enpresaren eskutik jasoko duten prestakuntzari esker parte-hartzaileek informazioaren, proiektuen eta tresnen kudeaketa eta beren ni profesionala sarean landu ahal izango dute. Beren gaitasunak nabarmentzen ikasiko dute eta bilatzen duten lanpostua erdiesteko LinkedIn lan bilaketarako erabiltzen ere ikasiko dute.

Formakuntzan jasotako ezagutzari esker, gainera, parte hartzaileek praktikaldia burutuko duten enpresen lehiakortasuna hobetzen lagun dezakete, izan ere, enpresei zereginak, prozesuak eta emaitzak optimizatzen lagun baitiezaiekete.

HAZILAN proiektua goi mailako ikasketak dituzten 44 urtez azpiko langabetuei zuzendutako ekintza plana da, laneratzeko aukerak eta bideak hobetzea bilatzen duena. Urola Garaiko Garapen Agentziak, bizitzarako eta lanerako garrantzitsuak diren gaitasunak sustatzeko eta kudeatzeko eta nork bere burua ezagutzeko nahiz ezagutarazteko, esperientzian oinarritutako ikasketa prozesu baliotsua dela iritzita urtean bi edizio antolatzen ditu.

Izan ere, UGGASAk, HAZILAN bezalako programak bideratuz eta Urola Garaia garatzeko bere konpromisoari eutsiz, enpresa, aditu eta herritarren arteko elkarlana bultzatzea du helburu, ekosistema aktibo bat sortuz arlo ekonomikoa sustatzeko eta gizarte ongizate osasuntsua lortzeko.

Ekintza hau HAZILAN proiektuaren baitan egin da Euskal Herriko 2014-2020 Programa Operatiboaren bidez. Proiektu honen finantziaziorako funtsen %50, EGIF-ek, Europako Gizarte Funtsak, eman du eta GARAPENek (Garapen Agentzien Euskal Elkartea) koordinatzen du.

Ekimenean parte hartzeko hautaketa prozesua izen emate ordenaren araberakoa izango da. Izena emateko azken eguna urriaren 15a izango da.

Gehiago jakin edo izena emateko:

943 25 00 98 edo lanpoltsa@uggasa.eus

Las competencias digitales son una cualificación transversal que, ligada a la trayectoria laboral anterior, amplía las posibilidades de inserción laboral.

La formación en habilidades digitales, independientemente de su titulación, permite mejorar, desarrollar y empoderarse, ya que permite:

-Iniciar o ampliar conocimientos sobre el uso óptimo de los recursos tecnológicos.

-Construir actitudes activas, críticas y realistas hacia las tecnologías y los recursos tecnológicos.

-“Saber hacer y ser” en el mundo digital

Debido al alto grado de satisfacción y éxito que obtuvo la formación de competencias digitales de la edición de octubre del año pasado, UGGASA ha decidido volver a ofrecerla en esta nueva edición del programa HAZILAN. La octava edición del proyecto comenzará el 18 de octubre y finalizará el 22 de diciembre.

Las personas participantes recibirán 150 horas de formación sobre competencias digitales cada vez más necesarias en el mundo laboral, y posteriormente podrán realizar 200 horas de prácticas en empresas de diferentes ámbitos adaptados a su perfil.

Previamente, se realizará una fase de orientación y formación grupal para trabajar las competencias transversalas y conseguir recursos para su inserción en el mercado laboral.

Aún no se ha concretado el lugar de impartición de las sesiones formativas que superarán las 200 horas, pero las técnicas del Departamento de Empleo y Orientación de UGGASA están buscando el mejor lugar que cumpla con las condiciones de seguridad establecidas por el Covid-19.

La octava edición de HAZILAN Urola Garaia está dirigida a personas de diferentes perfiles que estén interesadas en reforzar sus competencias digitales. La formación en este tema les servirá para mejorar su empleabilidad.

La formación que recibirán de la mano de la empresa Mi Extralimítate permitirá a las personas asistentes trabajar en red la gestión de información, proyectos y herramientas, así como el “yo profesional”. Aprenderán a destacar sus capacidades y a utilizar LinkedIn como herramienta de búsqueda de empleo.

El conocimiento adquirido en la formación permite, además, que las personas participantes contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas en las que llevarán a cabo las prácticas, ya que pueden ayudar a dichas empresas a optimizar sus tareas, sus procesos y, por tanto, sus resultados.

El proyecto HAZILAN es un plan de acción dirigido a personas desempleadas menores de 44 años con estudios superiores que buscan mejorar sus posibilidades y vías de inserción laboral. La Agencia de Desarrollo de Urola Garaia, con el objetivo de promover y gestionar las competencias relevantes para la vida y el trabajo, así como para conocerse y darse a conocer, organiza dos ediciones anuales, entendiendo que el aprendizaje basado en la experiencia es un proceso valioso.

De hecho, UGGASA, a través de programas como HAZILAN tiene como objetivo impulsar la colaboración entre empresas, expertos y ciudadanía a través de la creación de un ecosistema activo para la promoción económica y el bienestar social saludable.

Esta acción se enmarca dentro del proyecto HAZILAN a través del Programa Operativo del País Vasco 2014-2020. El 50% de los fondos destinados a la financiación de este proyecto han sido aportados por el FSE (Fondo Social Europeo) y está coordinado por GARAPEN (Asociación Vasca de Agencias de Desarrollo).

El proceso de selección para participar en la iniciativa dependerá del orden de inscripción. El plazo de inscripción finaliza el 15 de octubre.

Más información e inscripciones:

943 25 00 98 o lanpoltsa@uggasa.eus

« »