IKTak barneratzeko Eraldaketa Digitalerako TICCámaras 2020 dirulaguntzen deialdia / Convocatoria de Ayudas TICCámaras 2020 para la Transformación Digital

  • Gipuzkoako Bazkundeko lur-mugapean eta JEZ erroldan erregistratuta dauden ETE, Mikro-ETE eta Autonomoen erregimen berezian izena emanda duten pertsonei zuzendua dago.
  • Helburua, Gipuzkoako Bazkundearen lur-mugapean dauden enpresei TICCámaras 2020 programaren barruan laguntzak ematea da. Covid-19 ak sortu dituen ondorio ekonomikoei aurre egiteko beharrezkoa den eraldaketa digitala bultzatzeko helburua dute.

Diagnosiaren I fasea EGEF eta Gipuzkoako Bazkundeak elkarfinantziatuko dute. Hortaz, parte hartzen duten enpresentzako zerbitzua doakoa izango da.

Laguntzen II Faseak enpresa bakoitzeko dirulaguntza jasotzeko gehienezko kostu oinarria 7.000 €koa izango da. Enpresak bere osotasunean aurrefinantzatuko du eta EGEFek kofinantzatuko du %50ean. Hortaz, enpresa bakoitzeko gehienezko dirulaguntza 3.500€koa izango da.


⇒Beneficiario/as: Pymes, micropymes y personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, de la demarcación territorial de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.

 ⇒Objeto: impulsar la transformación digital de las pymes para hacer frente al impacto económico de la Covid-19, integrando herramientas competitivas digitales claves en su estrategia y maximizando las oportunidades que la digitalización ofrece a las pymes para reactivar su actividad, mejorando así su productividad y competitividad.

 La Fase I de Diagnóstico será cofinanciado por FEDER y la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, por lo que este servicio será gratuito para las empresas participantes.

 La Fase II de Ayudas tendrá un coste máximo elegible por empresa de 7.000 €, prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado al 50% por FEDER, siendo por tanto la cuantía máxima de ayuda por empresa de 3.500 €.

Plazo de solicitud: 30 de octubre de 2020 (hasta las 14.00 horas)

Más información: https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/06/08/c2002490.pdf

« »