RENOVE INDUSTRIA 4.0

ETEei eta autonomoei zuzendutako laguntza programa honek, Euskal Autonomia Erkidegoa osatzen duen enpresa sareko enpresetan gaitzeko makineria edo ekipamendu aurreratuan (hardwar-a eta softwar-a) inbertsioak sustatzea du helburu, ingurune horiek modernizatzeko eta, hala, fabrikazio aurreratuaren eremuan Industria 4.0ren proiektuei aurre egiteko edo horiek garatu ahal izateko.

Diruz lagunduko da manufaktura-enpresa industrialetan Industria 4.0ren proiektuak inplementatzeko makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erostea, eta harekin lotutako aholkularitza zerbitzuak. Gastu hautagarria egiaztatzeko, aldeek (laguntzaren eskatzailea eta fabrikatzailea/hornitzailea) onartutako enkargua edo kontratua eta fakturarekin erosi den makineria edota ekipamendu aurretaruaren zenbatekoaren % 10, gutxienez, ordaindu izanaren agiria aurkeztuko dira. Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) hurrengo teknologiaren bat erabili edo sartzen duten proiektuei aurre egiteko erosiko da:

•Fabrikazio aurreratuaren proiektuak, makineria edota ekipamendu aurreratuarekin (hardwarea eta softwarea);

•Fabrikazio gehigarriaren proiektuak

•Robotika aurreratu eta elkarlaneko proiektuak, egiazko denboran langileekin lankidetzan jarduteko robot konektatuak, bestelako robotak, baita makinak ere eransten dituztenak; xedea prozesuak hobetzea eta plantan produktibitatea gehitzea da.

•IIoT (Industrial Internet of Things) proiektuak

•Industria-ingurunerako adimen artifizialeko proiektuak

•Sistema ziber-fisikoen proiektuak, konputazio- eta konektibitate-gaitasun aurreratuekin plantan osagaiak, objektu fisikoak edo makineria sartzen dituztenak.

•Errealitate birtualaren proiektuak

•Errealitate areagotuaren proiektuak

•Biki digitalen (Digital Twins) proiektuak

Laguntza-eskaera bakoitzaren kasuan, «onartutako gehieneko gastu/inbertsioen aurrekontuen» gainean dirulaguntzaren ehunekoa % 50 izango da. Makineria edota ekipamendu aurreratua (hardwarea eta softwarea) erosteko eta harekin lotutako aholkularitza gastoak, laguntza-eskaera bakoitzeko gehieneko dirulaguntza 70.000 eurokoa izango da eta enpresako gehienez 100.000 euroko dirulaguntza emango da.

Eskaera ondorengo estekan egin ahal izango da urriaren 22ra arte (15:00)

https://app7.spri.net/renoveindustria40/

Informazio gehiago

RENOVE MAKINERIA LAGUNTZAK

 

Las beneficiarias de las ayudas serán las PYMEs industriales, así como las empresas que realicen tareas de diseño y montaje de productos industriales que presenten proyectos de adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado.

El objeto es apoyar la adquisición de maquinaria y/o equipamiento avanzado (Hardware y Software), para la implementación de proyectos de Industria 4.0., dirigidos a aplicar tecnologías dentro del ámbito de la Fabricación Avanzada en empresas industriales.

Las actuaciones subvencionables serán las siguientes:

1- Proyectos de Fabricación Avanzada con maquinaria y /o equipamiento avanzado que incorporen técnicas de Big Data y Analítica avanzada, permitiendo el procesamiento de grandes volúmenes de datos provenientes de distintas fuentes dentro de los entornos industriales, con el objetivo de identificar o incluso predecir patrones de comportamiento que afectan a diferentes áreas de procesos dentro de estas empresas, facilitando de esta manera la toma de decisiones y contribuyendo a una mejora de su competitividad.

2- Proyectos de Fabricación Aditiva

3- Proyectos de Robótica Avanzada y Colaborativa

4- Proyectos IIoT (Industrial Internet of Things), que permitan sensorizar y garantizar la conectividad a internet de todo tipo de dispositivos y maquinaria dentro de la fábrica, con el fin de poder recoger e intercambiar información en tiempo real, permitiendo controla, automatizar y multiplicar en gran medida las posibilidades de uso y seguimiento de los dispositivos o maquinaria conectada.

5- Proyectos de Inteligencia Artificial

6- Proyectos de Sistemas ciber-físicos

7- Proyectos de Realidad Virtual

8- Proyectos de Realidad Aumentada

9- Proyectos de Gemelos Digitales

Las ayudas objeto de este programa se instrumentarán en forma de subvenciones por importe del 50% de los gastos elegibles. La subvención máxima por solicitud será de 70.000€, con una subvención máxima por empresa de 100.000€.

Se podrán hacer las solicitudes cumplimentando los formularios habilitados en la página web de SPRI hasta el 22 de Octubre hasta las 15.00 horas:

https://app7.spri.net/renoveindustria40/

Más información

Ayudas RENOVE MAQUINARIA

 

« »