RENOVE MAKINERIA / RENOVE MAQUINARIA

Laguntza hauek produkzio-ekipamenduak modernizatzera bideratutako makinera erosteko proiektuak aurkezten dituzten enpresa txiki eta ertain (ETE) industrialei dago zuzenduta.

Diruz lagungarritzat joko dira makineriaren erosketa, industria enpresetako produkzio-ekipamenduak modernizatzera eta produktibitatea areagotzera bideratuta badaude, horrela lehiakortasun-maila hobetzeko. Iraunkortasun-ildo berberari jarraikiz erosiko da makineria berria. Makineria berriaren erosketa-kostua 70.000 euro izango da gutxienez (BEZik gabe), eta erakunde eskatzailearen ustiapen ekonomikoaren produkzio-prozesuari atxikita egon beharko da nahitaez. Halaber, enpresa onuradunari hornitu eta enpresan bertan instalatu beharko da.

Makineria berria oinarri hauek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta gero erosi beharko da, eta ezinbestean entregatu eta abiarazi beharko da eskaera aurkeztu eta hamabi hilabeteko epean.

Diruz lagundutako jarduera gisa ez dira onartuko produktuak, erakunde onuradunaren katalogoan badaude.

Laguntzaren zenbatekoa eskaera bakoitzaren kasuan, onartutako gehieneko gastu/inbertsioen aurrekontuen gainean diru-laguntzaren ehunekoa % 40 izango da. Eskaera eta enpresa bakoitzeko 70.000 euro lagunduko dira diruz, gehienez ere, makineria erosteko.

Urriak 22ra arte egin ahal izango dira eskaerak ondorengo estekan:

https://app4.spri.net/maquina/default.aspx?ReturnUrl=%2fmaquina

Informazio gehiago

 

Las beneficiarias de las ayudas serán las Pymes industriales.

Tendrá la consideración de subvencionable, la adquisición de maquinaria destinada a la modernización de equipamientos productivos de las empresas industriales, así como a mejorar la productividad para aumentar el grado de competitividad. En la línea de la sostenibilidad mantenida, se procederá a la adquisición de maquinaria nueva.

La maquinaria nueva deberá de tener un importe de compra mínimo de 70.000 euros (IVA excluido) y estar afecta al proceso productivo de la explotación económica de la entidad solicitante, y así mismo, deberá ser suministrada e instalada en la empresa beneficiaria.

La maquinaria nueva deberá ser adquirida a partir de la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco, siendo entregada y puesta en marcha dentro de los 12 meses siguientes de la presentación de la solicitud.

El porcentaje de subvención sobre los presupuestos de gastos/inversiones máximas aceptadas para cada Solicitud de Ayuda será del 40%. La subvención máxima por solicitud y por empresa para la adquisición de maquinaria será de 70.000 euros.

Las solicitudes, acompañadas de la documentación requerida, se podrán hacer hasta el 22 de octubre  en el siguiente enlace:

https://app4.spri.net/maquina

Más información

 

« »

Comments are closed.