LANGABETUEI ARRETA BEREZIA ESKAINI NAHI DIE UGGASAk

COVID-19ak sortutako mundu mailako osasun alertak hankaz gora jarri du hainbat langileen egoera, baina are gehiago lan bila dabiltzan pertsonena eta orohar langabetuena, izan ere, jarduera ekonomikoaren etenak nahitaezko eragina izango baitu langabezian.

Egoeraz jabetuta, eta ahalik eta epe motzenean pertsona hauek berriz ere lan-merkatuan txertatzea helburu izanik, UGGASAk langabezian dauden eta lan bilaketa aktiboan dauden pertsonen alboan egoten jarraitzen du, telefono bidez eta bide digitalak erabiliz. Gainera, hartu diren eta hartuko diren neurriak aztertzen eta biltzen ere badihardu herritarrek baliabide guztiak eskura izan ditzaten.

La alerta sanitaria mundial creada por COVID-19 ha alterado la situación de las personas trabajadoras, pero más aún la de las personas que buscan empleo y la de las personas desempleadas en general, ya que la interrupción de la actividad económica tendrá una incidencia inevitable en el desempleo.

Consciente de la situación y con el objetivo de reintegrar a estas personas en el mercado laboral en el menor plazo posible, UGGASA sigue estando junto a las personas desempleadas que están en búsqueda activa de empleo vía telefónica y por medios digitales. Trabaja, además, en el estudio y recopilación de las medidas que se están adoptando para que la ciudadanía tenga acceso a todos los recursos.

Telefono bidez / Por teléfono: 943 25 00 98

E-posta bidez / Por e-mail: vripa@ugassa.eus eta rcuriel@uggasa.eus

 

UGGASAko WEB ORRIAN / Página Web de UGGASA

https://www.uggasa.eus/lan-arloak-eta-zerbitzuak/enplegua-eta-lan-orientazioa/

-Lan eskaitzak biltzen jarraitzen dute UGGASAko teknikariek / Las técnicas de UGGASA continúan publicando ofertas de empleo

-Lan eskaintzetan izena ematen jarrai dezakezu / Puedes continuar inscribiéndote en las ofertas de empleo

-Datuak egunera ditzakezu / Puedes actualizar tus datos

 

LANBIDE Euskal Enplegu Zerbitzua / Servicio Vasco de Empleo    943 16 06 00

-Lanbideko eskaerak automatikoki berrituko dira alerta egoerak dirauen bitartean / Las demandas de Lanbide se renovarán automáticamente de manera excepcional en el periodo de alerta

Salbuespenezko neurriakMedidas excepcionales 

Zer egin langabezian geratzen bazara¿Qué hacer si te quedas en desempleo?

  

SEPE Servicio Público de empleo estatal  900 81 24 00/01

-COVID-19aren aurrean hartutako ezohiko neurriak / Medidas extraordinarias adoptadas frente al COVID-19

-Langabeziagatiko prestazioak edo diru-laguntzak jasotzen badituzu / Si ya eres perceptor de prestaciones o subsidios por desempleo

-ABEEE egoeran bazaude. Ez duzu SEPErekin hitzordurik eskatu behar, zure prestazioaren kudeaketa zure enpresaren eta SEPEren artean tramitatuko baita / Si te has visto afecatdo por un ERTE. No tienes que solicitar cita previa con el SEPE, ya que la gestión de tu prestación se tramitará entre tu empresa y el SEPE

-ABEEE batek eragin ez dion langabezia-egoeran bazaude / Si te encuentras en situación de desempleo no motivada por un ERTE

 

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

Koronabirus bidezko pandemiaren ondorioz (Covid-19) sortutako zaintzaile beharrei erantzuteko lanpoltsa bat sortzeko deialdi publikoa. / Convocatoria del proceso extraordinario para la creación de una bolsa de trabajo destinada a satisfacer las necesidades temporales de recursos humanos de personal cuidador, generadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19

 

 

« »