UGGASAk ESKUALDEKO ENPRESEN, EKINTZAILEEN ETA LANGABETUEN BIDELAGUN IZATEN JARRAITZEN DU BIDE DIGITALAK ERABILIZ

COVID-19ak sortutako mundu mailako osasun alerta egoera dela eta arreta zerbitzu, formakuntza nahiz ekimen presentzial guztiak etetea erabaki zuen arren, UGGASAk online jarraitzen du enpresen, ekintzaileen eta langabetuen alboan.

Epidemiaren zabalkundea geldiarazteko zailtasunak neurri bereziak ezartzera behartu ditu administrazio ezberdinak eta honek hankaz gora jarri du ekonomia ezjakintasun, zalantza eta ziurgabetasun egoera bat sortuz.

UGGASAk administrazio publikoekin harremanetan lanean dihardu krisiaren inpaktua minimizatzeko hartu diren neurri eta dirulaguntzak aztertzen eta eguneratzen eskualdean aktibatu ahal izateko.

 

A pesar de que a causa de la alerta sanitaria mundial creada por el COVID-19, UGGASA decidiera suspender toda las iniciativas, formaciones y servicios de atención ciudadana presenciales, continúa apoyando online a empresas,  a personas emprendedoras y personas desempleadas.

 La dificultad para frenar la propagación de la epidemia ha obligado a las administraciones a adoptar medidas excepcionales que han trastocado la economía creando una situación de desconcierto e incertidumbre.

UGGASA continúa trabajando en el análisis y actualización de las medidas y subvenciones que se van aprobando dirigidas a minimizar el impacto de la crisis con el objetivo de activarlas en la comarca.

 

 Ohi bezala UGGASAko teknikariak eskualdeko eragile eta herritarren galdera eta zalantzak argitzeko prest daude/ Como hasta ahora, las técnicas de UGGASA están a disposición de los agentes comarcales y de la ciudadanía para aclarar cualquier duda.

Autonomoak / Autónomos/as:  aamenabar@uggasa.eus

Enpresak /Empresas: itelleria@uggasa.eus

Langabetuak / Personas desempleadas: rcuriel@uggasa.eus  vripa@uggasa.eus

 

Beste kontsultak/ Otras consultas: uggasa@uggasa.eus

 

•[EUSK] ETEei zuzendutako laguntzak

•[CAST] Ayudas para PYMES

 

[EUSK] Autonomo eta banakako enpresariei zuzendutako laguntzak

[CAST] Ayudas para personas autónomas y personas empresarias individuales

 

 

 

 

« »