Deep Dive Industria 4.0 Jardunaldiak / Jornadas Deep Dive Industria 4.0

Basque Digital Innovation Hub-ek (BDIH), SPRI Taldearen eskutik, Industria 4.0 Deep Dive ekoizpen-teknologia digital eta jasangarrietan murgiltzeko jardunaldiak aurkeztu ditu.

BDIH-a, 6 nodo teknologikotan – Robotika malgua, Fabrikazio gehigarria, Zibersegurtasuna, Material aurreratuak, Makina adimendu eta konektatuak eta Data driven solutions – antolatutako aktiboen eta zerbitzuen sare konektatua da, enpresei eraldaketa digital jasangarria lortzen laguntzen dutenak. Basque Industry 4.0 estrategiaren esparruaren barnean sortua. ZTBESko 21 agentek osatzen dute, eta 100 aktibo baino gehiago ditu (ekipoak, laborategiak, instalazio pilotuak) euskal ETEen eskura, teknologia digital jasangarriak prestatu, ikertu, probatu eta baliozkotzeko erabil daitezkeenak.

Deep Dive-ak, nodoen teknologietan eta euren aktiboek dituzten gaitasunetan murgiltzeko oso maila teknikoko jardunaldiak dira, nodo bakoitzeko kideen langile seniorrek zuzendutakoak. Jardunaldi hauen ezaugarri nagusiak, euren praktikotasuna, proaktiboatasuna eta interaktibotasuna dira, guztiek egitura komuna jarraitzen dute, eta bertaratutakoei aukera ematen diete bertatik bertara 4.0 teknologiek nola lagun dezaketen beren enpresetan prozesuak eta produktuak hobetzen egiaztatzeko, adituak aktiboekin zuzenean lan egiten ikusteko aukera emanez.

Deep Dive bakoitza hainbat jardunaldi tematikotan banatuko da eta iraila eta urrian gauzatuko dira Euskadiko hainbat lekutan. Horietan, manufaktura-industriek teknologia digital eta jasangarriak beren prosezuetan txertatzerako orduan dituzten erronka nagusietarako aplikazio eta irtenbide teknologiko nagusiak jorratuko dira. Horrela, jardunaldi horietako bakoitzean, gai zehatz bat jorratuko da, BDIHk gai horri heltzeko euskal ETEen eskura jartzen dituen aktibo nagusiak erakusteko, eta saioak ahalik eta pertsonalizatuenak eta parte-hartzaileen behar berezietara egokituenak izan daitezen. Horri esker, parte-hartzaileek nahi adina Deep Dive jardunalditara joan ahal izango da, 4.0 teknologia desberdinek euren enpresetako prozesuak eta produktuak hobetzeko nola lagun dezaketen ezagutu ahal izateko eta baita teknologien eta irtenbideen ezagutza sakonarekin amaitu dezaten.

Irailaren 3an jardunaldien edukiaren aurkezpen webinarean parte hartu nahi baduzu erregistratu hemen.

El Basque Digital Innovation Hub (BDIH) de la mano de Grupo SPRI ha presentado sus jornadas de inmersión en tecnologías de producción digitales y sostenibles Deep Dive Industria 4.0.

El BDIH es una red conectada de activos y servicios de apoyo a las empresas hacia una transformación digital sostenible, organizados en 6 nodos tecnológicos – robótica flexible y colaborativa, fabricación aditiva, ciberseguridad, materiales avanzados, máquinas inteligentes y conectadas y data driven solutions – creada en el marco de la estrategia Basque Industry 4.0. Está formado por 21 agentes de la RVCTI y cuenta con más de 100 activos (equipos, laboratorios, plantas piloto) a disposición de las PYMEs vascas para formación, investigación, testeo y validación de tecnologías de producción digitales y sostenibles.

Los Deep Dive son jornadas de inmersión en las tecnologías de los nodos y las capacidades de sus activos a nivel muy técnico, siendo las sesiones dirigidas por personal senior de los miembros de cada nodo. Estas jornadas se caracterizan, principalmente, por ser prácticas, proactivas e interactivas, todas siguen una estructura común y permiten a los asistentes comprobar de primera mano cómo las diferentes tecnologías 4.0 pueden contribuir a la mejora de procesos y productos en sus empresas, teniendo la oportunidad de ver a los expertos trabajar directamente con los activos, compartir sus necesidades con los expertos de los nodos y ser testigos de casos de uso reales de otras empresas que han utilizado estos activos para incorporar soluciones tecnológicas en sus procesos y productos.

Cada Deep Dive que se celebrará entre septiembre y octubre de en diferentes localizaciones de Euskadi, se divide en diferentes jornadas temáticas en las que se abordan las principales aplicaciones y soluciones tecnológicas a los principales retos que las industrias manufactureras tienen a la hora de incorporar estas tecnologías digitales y sostenibles. Así, cada jornada abordará una temática concreta, con el fin de mostrar los principales activos que el BDIH pone a disposición de las PYMES vascas para abordar esa temática y que las sesiones sean lo más personalizadas y adaptables posibles a las necesidades particulares de los asistentes, lo cual permitirá también que un mismo asistente pueda acudir a cuantas jornadas Deep Dive quiera, con el fin de conocer cómo las distintas y variadas tecnologías 4.0 pueden contribuir a la mejora de los procesos/productos de su empresa, finalizando así con un conocimiento profundo de las tecnologías y soluciones propuestas.

El 3 de septiembre se realizará una webinar donde se informará del contenido de las jornadas. Si te interesa puedes registrarte aquí.

 

« »