KULTURA ENERGETIKO BERRI BAT DENON ARTEAN KONEKTATZEN / CONECTANDO ENTRE TOD@S UNA NUEVA CULTURA ENERGÉTICA

Eredu aldaketa bultzatu eta energia-kultura berri bat sustatzeko lanketari lotuta, Ezkio-Itsasoko, Legazpiko, Urretxuko eta Zumarragako udalek, UGGASArekin lankidetzan eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena eta Obra Hidraulikoak departamentuaren babesarekin, “Urola Garaian kultura energetiko berri bat denon artean konektatzen” ekimena jarri dute abian.

Ekimena, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumena departamentuak lurraldeko jasangarritasun energetikoa areagotzeko eskualdeekin duen hitzarmenaren baitan eta eskualdeak bultzatzen duen Energia Planaren baitan txertatzen da.

Urola Garaian jasangarritasun energetikoa eta efizientzia energetikoa sustatzeko tokiko eta eskualdeko lanak abian jarri eta sustatzeko, Ingurumen Departamentuak 50.000ko dirulaguntza hitzartuta dauka UGGASArekin. Jose Ignacio Asensio, Ingurumen diputatuaren esanetan lurraldearen jasangarritasun energetikorantz aurrera egiteko Gipuzkoako eskualde guztiek tokiko ekintza-planak gauzatzea da helburua. “Guztion lana da, Gipuzkoako gizartearen pobrezia energetikoa murriztu eta prebenitzeko, mendekotasun energetikoa txikiagoatzeko eta CO2 emisioen maila gero eta baxuagoak lortzeko estrategia komun bat sustatzea” azpimarratu du diputatuak. Azken finean, “Energiaren alde lan egiteak maila guztietako onurak dakarzkigu, sozialak, ingurumenekoak eta ekonomikoak” gaineratu du Asensio foru diputatuak.

UGGASAko Lehendakaria den Jon Luquiren hitzetan “Ekimenaren aurkezpenak Energiaren Nazioarteko Egunarekin egiten du bat eta energiaren erabilera jasangarriaz kontzientzia hartzeko deia egiten du, gure egungo bizimoduari eusteko energia-eredu eraginkor baterantz jotzea funtsezkoa bait da”.

Energia kultura berrirako bidea hasi nahi duen ekimena, hortaz, 3 zutabeetan oinarrituko du UGGASAk: informazioa, sentsibilizazioa eta formakuntza.

Izan ere, bai UGGASAk eta baita eskualdeko lau udalek, “gaiaren inguruko hausnarketa aktiboa egitera bultzatu nahi dituzte herritarrak. Energia sortzeko eta kontsumitzeko moduaz hausnartzera eta aldaketaren beharraz konturatzera”.

  1. Elkarlanean diharduten eragile ezberdinak ezagutzea, eta baita egiten duten lana ere. Europa mailan hartu diren konpromisoen, nahiz Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia edo eskualde mailan egiten diren lanketen eta ekimenen inguruko informazioa herritarren eskura jarriko da.

Ekimenak, kultura energetiko berrirako bidea pertsonaia baten eskutik egitea proposatuko du gainera. “Dir-dir” bonbilla berritsuak pausoz pauso gidatuko ditu herritarrak, behar duten informazioa eta behar dituzten baliabideak eskura izan ditzaten.

  1. Sentsibilizazioarekin lotutako lanketa. Kontzientzia hartzea. Zein da gure jokaera? Zer ari gara egiten? Zein da gure energia kontsumoarekin uzten dugun eta utziko dugun aztarna? Mugitzeko modua, etxean kontsumitzen dugun energia mota, gailuen mantenua… Energia-sistemak trantsizio-prozesu bat hasi du energia sortzeko eta kontsumitzeko modu berri baterantz eta ekimenak gaiari buruzko interesa piztea bilatuko du.
  2. Hobeto jarduteko bidea errazteko formakuntza jasotzea. Hala nola, Foru Aldunditik eskaintzen dituzten tailerrak, bideo tutorialak, gidak eta gainontzeko baliabideak nahiz eskualde mailan enpresa, ikastetxe edo elkarteentzat eskaintzen diren ikastaro pertsonalizatuak herritarren eskura jarriko dira.

“Energia-kultura berrirako bidean, herritarrak prozesuaren parte izatea eta eskualdearen baldintzetara egokitutako ikuspegi eta irtenbideak definitzea, giltzarriak izango direla” azaldu du Jon Luquik. Horregatik, herritarrekin energia gaietan hartu emana izateko bide egokiena diseinatzen ere badihardute udalek eta UGGASAk, beharrak ezagutu, ekarpenak jaso eta zalantzak argitzeko.

Informazio gehiago

Con el objetivo de impulsar el cambio de modelo y fomentar una nueva cultura energética, los Ayuntamientos de Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, en colaboración con UGGASA y con la ayuda del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa, han puesto en marcha una nueva iniciativa: “Conectando entre tod@s una nueva cultura energética en Urola Garaia”.

La iniciativa se enmarca dentro tanto del convenio que el departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa mantiene con las comarcas para aumentar la sostenibilidad energética del territorio como en el Plan Energético que impulsa la comarca.

Para la promoción y puesta en marcha de los trabajos locales y comarcales de promoción de la sostenibilidad y la eficiencia energética en Urola Garaia, el Departamento de Medio Ambiente tiene concertada con UGGASA una subvención de 50.000€. Según el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, el objetivo es que todas las comarcas de Gipuzkoa realicen planes de acción local para avanzar hacia la sostenibilidad energética del territorio. “Es tarea de tod@s promover una estrategia común para reducir y prevenir la pobreza energética de la sociedad guipuzcoana, reducir la dependencia energética y lograr unos niveles de emisión de CO2 cada vez más bajos”, ha subrayado. "En definitiva, trabajar por la energía nos aporta beneficios a todos los niveles, sociales, medioambientales y económicos”, ha añadido el diputado foral Asensio.

En palabras de Jon Luqui, Presidente de UGGASA, “la presentación de la Iniciativa se enmarca en el Día Internacional de la Energía y llama a tomar conciencia sobre el uso sostenible de la energía, ya que avanzar hacia un modelo energético eficiente es fundamental para mantener nuestro estilo de vida actual ”.

La iniciativa, que pretende iniciar el camino hacia una nueva cultura energética, se centrará en 3 pilares: información, sensibilización y formación.

De hecho, tanto los ayuntamientos como UGGASA quieren animar a la ciudadanía a reflexionar activamente sobre el tema. "Reflexionar sobre la forma de producir y consumir energía y tomar conciencia de la necesidad del cambio."

  1. Conocer a diferentes agentes que trabajan conjuntamente y conocer también el trabajo que realizan. Se pondrá a disposición de la ciudadanía información sobre los compromisos adquiridos a nivel europeo, e información sobre las iniciativas que se realizan tanto a nivel del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa o como a nivel comarcal.

La iniciativa propondrá además que el camino hacia una nueva cultura energética se haga de la mano de un personaje. La bombilla “Dir-dir” guiará paso a paso a la ciudadanía para que pueda acceder a la información y a los recursos necesarios.

  1. Sensibilización. Toma de conciencia. ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la huella que dejamos y dejaremos con nuestro consumo energético? Modo de desplazamiento, tipo de energía que consumimos en casa, mantenimiento de dispositivos… El sistema de energía ha iniciado un proceso de transición hacia una nueva forma de generación y consumo energético y la iniciativa buscará despertar interés.
  2. Formación para facilitar la transición hacia una mejor actuación. Se pondrán a disposición de la ciudadanía talleres, vídeos tutoriales, guías y demás recursos que ofrecen desde la Diputación Foral, así como cursos personalizados para empresas, colegios o asociaciones a nivel comarcal.

Jon Luqui considera que, "en la transición hacia una nueva cultura energética, la participación ciudadana en el proceso es tan fundamental como la definición de enfoques y soluciones adaptadas a las condiciones de la comarca". Por ello, tanto los Ayuntamientos como UGGASA están trabajando en el diseño de la mejor vía para la interacción entre la ciudadanía y l@s agentes en materia energética con el objetivo de conocer necesidades, recoger aportaciones y resolver dudas.

Más información

« »