NAZIOARTEKOTZEA sustatzeko ZABALDU eta SAKONDU PROGRAMAK

Nazioartekotzea sustatzeko ZABALDU programa

Xedea: Fakturazioaren % 50etik beherako esportazio-jarduera duten ETEentzat atzerrianduten presentzia handitzen laguntzeko eta garapen jasangarria sustatzea nazioartekotzeprozesu

osoan.

Onuradunak:

-Programaren onuradunak izan daitezke euren nazioartekotze estrategia hasi edo sendotu nahi duten enpresak, beti ere, jarraian zehaztuko diren eskakizunak betetzen badituzte:

-Izen soziala edo instalazio produktiboa Euskal Autonomia Erkidegoan duten mikroenpresak eta enpresa txikiak eta ertainak (ETE), beti ere, indarrean dagoen deialdia baino lehenago eratuak badira.

ETE definizioa, Batzordearen 651/2014 (EB) Araudiaren 1. Eranskinean zehaztutakoaren arabera, aplikatzen da.

-Enpresa horien esportazioak ez du bere orotarako fakturazioaren % 50 gaindituko, 2019 urtean.

Eskaera egiteko epea:

Gehienez 3 eskaera egin ahal izango dira.

Eskaera egiteko: www.spri.eus/zabaldu

Azken eguna: 2020 urriak 30, 15.00H.

Informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/06/2002277e.pdf

 

Nazioartekotzea sustatzeko SAKONDU programa

Xedea: Oso nazioartekotuta dauden enpresei presentzia eskasa edo presentziarik ez duten merkatuetan sartzen laguntzea du helburu Sakondu programak.

Onuradunak:

Enpresa horien esportazio-jarduerak bere orotarako fakturazioaren % 50 gainditu behar du eta %10 baino gutxiago esportatzen duen herrialde batetan sartzeko.

Eskaera eta epea:

Gehienez 3 eskaera egin ahal izango dira.

Eskaera egiteko: www.spri.eus/sakondu

Azken eguna: 2020 urriak 30, 15.00H.

Informazio gehiago:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/06/2002276e.pdf


Programa ZABALDU para promover la internacionalización

Objeto: Ayudar a las empresas poco internacionalizadas a aumentar su presencia en el extranjero y promover el desarrollo sostenible a lo largo del proceso de internacionalización.

Beneficiari@s:

Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) radicadas o con instalaciones productivas en la CCAA del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a esta convocatoria y cuya exportación no supere el 50% de su facturación total en el año 2019.

Solicitud y plazo:

Las solicitantes podrán presentar como máximo tres solicitudes.

La solicitud deberá realizarse a través de: www.spri.eus/zabaldu

La fecha límite será el 30 de octubre de 2020 a las 15.00h.

Más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002277a.pdf

 

Programa SAKONDU para promover la internacionalización

Objeto: Ayudar a las empresas altamente internacionalizadas a penetrar en mercados en los que tengan poca o ninguna presencia..

Beneficiari@s:

Microempresas y pequeñas y medianas empresas (PYMES) radicadas o con instalaciones productivas en la CCAA del País Vasco que se hayan constituido con anterioridad a esta convocatoria y cuya exportación supere el 50% de su facturación total en el año 2019 y que deseen mejorar su posición competitiva en mercados cuya facturación es inferior al 10% del total exportado el año 2019.

Solicitud y plazo:

Las solicitantes podrán presentar como máximo tres solicitudes.

La solicitud deberá realizarse a través de: www.spri.eus/sakondu

La fecha límite será el 30 de octubre de 2020 a las 15.00h.

Más información:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002276a.pdf

« »